VÄLKOMMEN TILL M&J


Kontakta

M&J MÅLERI AB

Vi erbjuder

 • Nyproduktion.
 • Renovering.
 • Tapetsering.

 • In & utvändig målning.
 • Fönster renovering.
 • Våtrums behandlingar.

 • Dekorations målning.
 • Nedplockning av limfärgstak.

M&J Måleri AB drivs av
Magnus Nilsson & Jonas Lindell.

Företaget har varit verksamt sedan 2000 och är anslutna till måleriföretagen i Sverige.

Miljö & KvalitetMiljö

M&J Måleri AB ska bedriva sin verksamhet i alla led med utgångspunkt från minsta möjliga negativa miljöpåverkan och långsiktigt verka och bidraga till att förståelse för miljöproblem skapas hos våra kunder och samtliga medarbetare inom företaget.

M&J Måleri AB ska ha som mål att med tiden bli ett miljöcertifierat företag.

Kvalitetpolicy

Inom M&J Måleri AB ser vi kvalitet som ett helhetsbegrepp innefattande såväl de tjänster vi erbjuder våra kunder som på vilket sätt och när vi utför dem. Kvalitet innebär för oss att våra kunder skall känna sig nöjda och att de erbjuds efterfrågad kvalitet.

 • Det skall kännas tryggt och vara ett nöje att anlita måleritjänster från M&J Måleri AB
 • Det skall kännas tryggt och vara ett nöje att sälja måleritjänster från M&J Måleri AB
 • Det skall kännas tryggt och vara ett nöje att producera måleritjänster från M&J Måleri AB
Kvalitetsarbetet omfattar all verksamhet inom M&J Måleri AB.
Det är för oss viktigt att göra rätt från början. Kvalitetsarbetet skall vara en kedja från kalkyl/anbud till produktion, avslut och garanti där länk skall vara stark. Företaget skall ha samma krav på sina underleverantörer, leverantörer och konsulter som på sig själva.
Arbetet organiseras och struktureras med höga kvalitetsmål genom aktiv egenkontroll och kontinuerlig uppföljning. I detta syfte arbetar vi inom M&J Måleri AB med en ständigt pågående utveckling av rutiner, utbildningar och kvalitetssäkringsprogram.

Dekorations målning

M&J Måleri

Jöns Risbergsgatan 8
214 32 Malmö

Referenser


Image

Dekormålning

Image

Dekormålning

Image

Dekoration

Image

Dekoration

Image

Artikel

Image

Vindsvåning

Image

Port

Image

Kontor

Image

...

Image

Fondvägg

Image

Kök

Image

Dörr

Image

...